Thủ tục tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Bắc Ninh

No Comments

Căn cứ pháp lý:

Thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị hợp thửa theo mẫu số 11/Đk
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp (Bản gốc Sổ đỏ).
  • Hồ sơ thực hiện chuyển quyền đối với trường hợp tách thửa do chuyển quyền một phần thửa đất theo quy định.
  • Ngoài ra, cần mang chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân để xuất trình khi có yêu cầu.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa lập một bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên Môi trường.

Bước 2: Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

Bước 3: Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên – Môi trường cùng cấp; Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới;

Bước 4: Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan Tài nguyên – Môi trường trực thuộc;

Bước 5: Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc”.

Thời hạn giải quyết: 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là thủ tục cơ bản về việc tách thửa tại Bắc Ninh, chi tiết xin vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí,

Website: https://thutuchanhchinhbacninh.vn

Email: dichvuhanhchinhbacninh@gmail.com

Hotline: 0888 688 212.

Chúng tôi rất hân hạnh được tư vấn và hỗ trợ bạn.

Your Thoughts