Thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa đất để chia cho con

Xin chào Thủ tục hành chính Bắc Ninh! Gia đình tôi sống ở Bắc Ninh. Hiện nay tôi có 1 mảnh đất hơn 200m2, muốn tách ra làm 2 để cho 1 đứa con, còn 1 phần để vợ chồng tôi ở. Nhờ anh chị tư vấn thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa đất để chia cho con. Chi phí và quy trình như thế nào ạ? Xin cảm ơn!

Chào bạn, trước tiên, bạn cần kiểm tra về điều kiện tách thửa tại Bắc Ninh xem thửa đất đó của bạn có đáp ứng đủ các điều kiện về việc tách thửa không.

1. Điều kiện để được phép tách thửa đất tại Bắc Ninh:

1.1. Các trường hợp được phép chia tách thửa đất   

 Được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 11/2018/QĐ-UBND, thửa đất được phép tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Thửa đất chỉ được tách thửa khi người sử dụng đất đã đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trừ trường hợp thửa đất có Quyết định của cấp có thẩm quyền thu hồi một phần diện tích để thực hiện theo quy hoạch.
 • Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa để hợp với thửa đất liền kề mà thửa đất còn lại sau khi tách thửa và thửa đất mới được hình thành có diện tích và kích thước tối thiểu đảm bảo tại quy định này thì được phép tách thửa.

1.2 Các trường hợp không được phép chia tách thửa đất

Bao gồm các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 11/2018/QĐ-UBND:

 • Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai;
 • Thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

1.3. Diện tích tách thửa đất tại Bắc Ninh

     Diện tích tách thửa đất tại Bắc Ninh được quy định tại các Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

1.3.1. Diện tích tách thửa đối với đất ở tại Bắc Ninh
 • Đối với đất ở đô thị, đất ở nông thôn ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc quy hoạch khu đô thị mới thì diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa được thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 40,0 m2trở lên và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 3,5 m.
 • Đất ở nông thôn không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa được thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải từ 70,0 m2trở lên và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 4,0 m.
1.3.2 Diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp tại Bắc Ninh
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất; công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp ổn định có nhu cầu tách thửa để thực hiện quyền theo quy định thì diện tích của thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa ít nhất là 360 m2.
 • Trường hợp tách thửa để chia, tách nhân khẩu, định xuất hoặc lao động đã được giao, công nhận quyền sử dụng đất đất nông nghiệp thì diện tích của thửa đất mới tách và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải có diện tích tối thiểu bằng diện tích giao, công nhận cho 01 nhân khẩu, định xuất hoặc lao động theo chính sách giao đất làm kinh tế gia đình cộng với diện tích đất đã giao ruộng ổn định lâu dài cho nhân khẩu, định xuất hoặc lao động theo phương án giao đất nông nghiệp ổn định lâu dài đã thực hiện trước đây.
1.3.3 Diện tích tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở tại Bắc Ninh
 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước cho thuê hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm cơ sở sản xuất kinh doanh khi tách thửa, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là diện tích theo dự án sản xuất kinh doanh và theo quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thủ tục tách thửa đất, sang tên cho con

 1. Nộp hồ sơ xin tách thửa đất, gồm có:

– Đơn xin tách thửa đất (theo mẫu);

– Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính);

– Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Nộp hồ sơ sang tên quyền sử dụng đất.

Hồ sơ bao gồm: 

+ Văn bản tặng cho quyền sử dụng đất 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên…

Văn bản tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. Bạn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có thửa đất.

2.  Về thời gian thực hiện :

Theo quy định tại Điểm b, đ khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014 quy định chi tiết một số điều luật đất đai có quy định như sau:

b) Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 30 ngày;
 

đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 20 ngày;”

3. Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp :

– Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 và Nghị định 45/2011/NĐ – CP, Nghị định 24/2013/NĐ – CP về lệ phí trước bạ thì trường hợp cha, mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. 


–  Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại   b3, Điểm b, khoản 2, Điều 3, Thông tư 02/2014/TT-BTC mức thu tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu phù hợp, đảm bảo nguyên tắc mức thu tối đa áp dụng theo thông tư 02/2014/TT-BTC là tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; 50.000 đồng/giấy đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận. Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, các nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy đối với cấp mới; 20.000 đồng/giấy đối với cấp lại, cấp đổi, bổ sung vào giấy chứng nhận.

Ngoài ra, bạn còn phải nộp các loại phí khác (nếu có) như:  phí đo đạc, lập bản đồ địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất. Mức thu các khoản phí này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định dựa trên mức tối đa được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên đây là nội dung tư vấn của Dịch vụ Thủ tục hành chính Bắc Ninh về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thủ tục tách thửa, sang tên đất từ cha mẹ cho các con. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác liên hệ bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Your Thoughts