Thủ tục nhà đất Archive

No Comments

Thủ tục tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Bắc Ninh

Căn cứ pháp lý: Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai; Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính. …