Thủ tục cấp lại sổ đỏ khi bị mất

No Comments

Câu hỏi:

Gia đình tôi có sở hữu 1 mảnh đất trên địa bàn Bắc Ninh. Do sơ suất gia đình đã đánh mất sổ đỏ của mảnh đất trên. Gia đình tôi đã liên lạc với địa chính phường để được hướng dẫn làm thủ tục xin cấp lại bìa đỏ. Nhưng khi liên lạc với địa chính phường thì yêu cầu gia đình cung cấp seri số bìa đỏ. Do gia đình đã bị mất sổ nên không có được thông tin seri. Và theo như địa chính cung cấp là do thời điểm cấp sổ cho gia đình đã lâu, nên hồ sơ sổ sách tại xã không còn lưu seri. Vậy luật sư cho tôi hỏi? Liệu gia đình tôi có được cấp lại sổ đỏ không? Do gia đình đã rất nhiều lần liên lạc với địa chính mà không được hướng dẫn với lý do rằng: nếu không có được seri sổ đỏ, thì sẽ không huỷ được cái sổ cũ và không cấp được sổ mới. Vì vậy gia đình tôi muốn được Luật sư tư vấn cho gia đình chúng tôi.

Trả lời:

Trường hợp gia đình bạn đã được cấp giấy chứng nhận nhưng mất giấy chứng nhận và không nhớ số seri; căn cứ Điều 77, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất:

“Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Như vậy trước tiên bạn cần đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Bắc Ninh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tra cứu lại số seri.

Sau đó xin các giấy tờ để làm thủ tục cấp lại sổ đỏ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Bắc Ninh hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để được cấp lại sổ đỏ.

Website: https://thutuchanhchinhbacninh.vn

Email: dichvuhanhchinhbacninh@gmail.com

Hotline: 0888 688 212. 

Chúng tôi rất hân hạnh được tư vấn và hỗ trợ bạn

Your Thoughts