Thành lập công ty tnhh 2 thành viên từ việc chia tách doanh nghiệp

– Căn cứ pháp lý:
Luật đầu tư 2014
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
Thông tư 47/2019/TT-BTC
Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Thành phần hồ sơ:

1. Nghị quyết chia công ty;
2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia;
3. Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chia công ty;
4. Bộ hồ sơ đầy đủ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của (các) công ty mới.

– Cơ quan xử lý:

+ Phòng đăng ký kinh doanh.

– Thời hạn giải quyết:

+ 03 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.

– Lệ phí:
+ 50 ngàn đồng/lần (Thông tư 47/2019/TT-BTC)

Website: https://thutuchanhchinhbacninh.vn

Email: dichvuhanhchinhbacninh@gmail.com

Hotline: 0888 688 212.

Your Thoughts