công ty tnhh 1 thành viên Archive

No Comments

Hợp nhất doanh nghiệp

– Căn cứ pháp lý:Luật đầu tư 2014Thông tư 20/2015/TT-BKHĐTThông tư 02/2019/TT-BKHĐTThông tư 47/2019/TT-BTCNghị định 78/2015/NĐ-CP – Thành phần hồ sơ: 1. Hợp đồng hợp nhất công ty; 2. …