Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế tại Bắc Ninh

No Comments

Căn cứu pháp lý:

 • Luật Đất đai năm 2013;
 •  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
 •  Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều kiện thục hiện thủ tục:

 • Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng.
 • Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.
 • Không áp dụng đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được giao ổn định.

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;
 • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND tỉnh.

Bước 2: Xử lý, kiểm tra, thẩm định hồ sơ
+Nếu đủ điều kiện, Cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;
+ Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai hoàn thiện hồ sơ, xác nhận gia hạn sử dụng đất vào GCN đã cấp
+ Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ, ký trình Lãnh đạo UBND tỉnh quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất
+ Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ trình từ Sở Tài nguyên và Môi trường, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Bước 3: Nhận kết quả
Người sử dụng đất nhận kết quả tại BPMC, ký nhận kết quả vào Giấy biên nhận hồ sơ; nộp phí, lệ phí

Trên đây là thông tin cơ bản về thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế tại Bắc Ninh

Mọi chi tiết xin quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí:
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ HT&V

Website: https://thutuchanhchinhbacninh.vn

Email: dichvuhanhchinhbacninh@gmail.com

Hotline: 0888 688 212.

Rất mong được phục vụ quý khách!

Your Thoughts