Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tại Bắc Ninh

No Comments

– Căn cứ pháp lý:

Luật an toàn thực phẩm 2010
NĐ 15/2018/NĐ-CP
NĐ 67/2016/NĐ-CP
NĐ 47/2014/NĐ-CP
QĐ/805/2018/QĐ-UBND Bắc Ninh

– Điều kiện thực hiện thủ tục:

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 0và theo phân cấp quản lý của tuyến tỉnh phải đáp ứng điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại: Điều 28, 29, 30, khoản 1 điều 34 của Luật an toàn thực phẩm năm 2010 số 55/2010/QH12;

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014;

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở);

3. Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;
+Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống; +Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở);

5. Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống;

6. Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

– Thời gian giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Cơ quan xử lý:

TT hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Your Thoughts